Cập nhật 21/07/2024

SƠN HÀ SÀI GÒN - KÊNH TMĐT CHÍNH THỨC

SƠN HÀ SGÒN

Hotline liên hệ0948 611 119

Giỏ hàng0

Giao miễn phí

Giao miễn phí

Khánh Hòa chở vào

Giá đã bao gồm

Giá đã bao gồm

Thuế GTGT (VAT)

Hỗ trợ kéo lầu

Hỗ trợ kéo lầu

Bồn inox tại TpHCM

Lắp đặt miễn phí

Lắp đặt miễn phí

Năng lương mặt trời
BÀN VẼ: BƠ NHỰA
STT Tên Tải về
1 Bản vẽ thông số kích thước BƠ NHỰA 300L Liên hệ admin
2 Bản vẽ thông số kích thước BƠ NHỰA 500L Liên hệ admin
3 Bản vẽ thông số kích thước BƠ NHỰA 700L Liên hệ admin
4 Bản vẽ thông số kích thước BƠ NHỰA 1000L Liên hệ admin

Bồn nhựa đứng 1000 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1000 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.790.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-27%) còn: 2.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1000 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1000 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 3.840.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-27%) còn: 2.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1500 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1500 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 5.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 4.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1500 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1500 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 4.260.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-31%) còn: 2.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 2000 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 2000 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 7.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 5.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 2000 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 2000 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 5.220.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-32%) còn: 3.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 3000 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 3000 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 8.000.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-33%) còn: 5.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 4000 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 4000 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 10.300.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-34%) còn: 6.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 5000 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 5000 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 14.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-34%) còn: 9.650.000đ

Mua ngay So sánh

-29%

Bồn nhựa đứng 7000 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 7000 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 18.500.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 13.150.000đ

Mua ngay So sánh

-30%

Bồn nhựa đứng 10.000 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 10.000 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 26.000.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 18.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 300 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 300 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 1.380.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-20%) còn: 1.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 300 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 300 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 1.730.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-22%) còn: 1.350.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 500 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 500 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 1.920.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-24%) còn: 1.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 500 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 500 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.270.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 1.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 700 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 700 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.230.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-26%) còn: 1.650.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 700 Sơn Hà – CAO CẤP Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 700 Sơn Hà – CAO CẤP

Giá niêm yết: 2.840.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 2.000.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 4.140.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 3.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 3.090.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 2.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1500 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1500 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 5.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 4.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1500 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1500 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 4.610.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 3.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 2000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 2000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 7.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 5.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 2000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 2000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 5.670.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-31%) còn: 3.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 3000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 3000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 8.650.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-32%) còn: 5.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 4000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 4000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 11.150.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-33%) còn: 7.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 5000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 5000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 15.650.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-33%) còn: 10.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 7000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 7000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 18.950.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-24%) còn: 14.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 10.000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 10.000 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 26.900.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 20.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 300 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 300 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 1.880.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-18%) còn: 1.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 300 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 300 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 1.530.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-18%) còn: 1.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 500 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 500 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 2.470.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 1.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 500 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 500 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 2.120.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-27%) còn: 1.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 700 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 700 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 3.090.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-26%) còn: 2.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 700 Sơn Hà – VÂN ĐÁ Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 700 Sơn Hà – VÂN ĐÁ

Giá niêm yết: 2.480.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-27%) còn: 1.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 4.960.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-18%) còn: 4.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 3.840.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-18%) còn: 3.150.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 7.290.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 5.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 5.630.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-18%) còn: 4.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 9.850.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 8.000.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 6.910.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 5.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 3000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 3000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 10.500.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 8.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 4000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 4000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 13.440.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 10.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 5000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 5000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 18.430.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 14.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 7000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 7000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 24.450.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 19.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 10.000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 10.000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 34.300.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 27.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 300L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 300L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 2.170.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-17%) còn: 1.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 300L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 300L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 2.170.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 1.750.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 2.940.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-18%) còn: 2.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 2.560.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-18%) còn: 2.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 700L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 700L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 3.584.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 2.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 700L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 700L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 3.000.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-18%) còn: 2.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1000 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1000 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 3.880.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-37%) còn: 2.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1000 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1000 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 3.000.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-38%) còn: 1.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 1500 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 1500 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 5.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-36%) còn: 3.650.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 1500 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 1500 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 4.400.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-38%) còn: 2.750.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 2000 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 2000 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 7.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-36%) còn: 4.950.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 2000 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 2000 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 5.400.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-40%) còn: 3.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 3000 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 3000 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 8.200.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-38%) còn: 5.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 4000 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 4000 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 10.500.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-38%) còn: 6.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 5000 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 5000 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 14.400.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-37%) còn: 9.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 7000 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 7000 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 19.100.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-37%) còn: 12.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 10.000 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 10.000 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 26.800.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-37%) còn: 16.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 1000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 5.200.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-14%) còn: 4.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa ngang 500 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa ngang 500 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 2.300.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-37%) còn: 1.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nhựa đứng 500 Sơn Hà –SUKA/DEKO Xem chi tiết

Bồn nhựa đứng 500 Sơn Hà –SUKA/DEKO

Giá niêm yết: 2.000.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-38%) còn: 1.250.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 1500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 6.900.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-14%) còn: 5.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 2000L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 8.900.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-15%) còn: 7.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 2500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN Xem chi tiết

Bể nước ngầm 2500L Sơn Hà – KHÁNG KHUẨN

Giá niêm yết: 10.800.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-15%) còn: 9.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bơ nhựa tròn 300 Sơn Hà – XANH Xem chi tiết

Bơ nhựa tròn 300 Sơn Hà – XANH

Giá niêm yết: 1.250.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-16%) còn: 1.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bơ nhựa tròn 500 Sơn Hà – XANH Xem chi tiết

Bơ nhựa tròn 500 Sơn Hà – XANH

Giá niêm yết: 1.620.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-17%) còn: 1.350.000đ

Mua ngay So sánh

Bơ nhựa tròn 700 Sơn Hà – XANH Xem chi tiết

Bơ nhựa tròn 700 Sơn Hà – XANH

Giá niêm yết: 2.100.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-19%) còn: 1.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bơ nhựa tròn 1000 Sơn Hà – XANH Xem chi tiết

Bơ nhựa tròn 1000 Sơn Hà – XANH

Giá niêm yết: 2.680.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-18%) còn: 2.200.000đ

Mua ngay So sánh

Nắp bồn nhựa đứng ∅350mm (5000L đến 10.000L) Xem chi tiết

Nắp bồn nhựa đứng ∅350mm (5000L đến 10.000L)

Giá niêm yết: 1.050.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-24%) còn: 800.000đ

Mua ngay So sánh

Nắp bồn nhựa ngang ∅430mm (300L đến 2000L) Xem chi tiết

Nắp bồn nhựa ngang ∅430mm (300L đến 2000L)

Giá niêm yết: 950.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-26%) còn: 700.000đ

Mua ngay So sánh

Nắp bồn nhựa đứng ∅350mm (300L đến 4000L) Xem chi tiết

Nắp bồn nhựa đứng ∅350mm (300L đến 4000L)

Giá niêm yết: 850.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 600.000đ

Mua ngay So sánh

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0948 611 119
Lọc sản phẩm
Loại sản phẩm

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

Sáng lấp lánhSo sánh (0)

Xóa tất cả So sánh ngay

Thu gọn

* Quý khách chọn số lượng loại nào cần mua nhấn đặt hàng

Xóa Hình ảnh Tên Giá bán Số lượng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Zalo

Bơ nhựa | Chậu nhựa Sơn Hà | bản vẽ bơ nhựa

Bơ nhựa | Chậu nhựa Sơn Hà | bản vẽ bơ nhựa

Bơ nhựa | Chậu nhựa Sơn Hà | bản vẽ bơ nhựa