Cập nhật 21/07/2024

SƠN HÀ SÀI GÒN - KÊNH TMĐT CHÍNH THỨC

SƠN HÀ SGÒN

Hotline liên hệ0948 611 119

Giỏ hàng0

Giao miễn phí

Giao miễn phí

Khánh Hòa chở vào

Giá đã bao gồm

Giá đã bao gồm

Thuế GTGT (VAT)

Hỗ trợ kéo lầu

Hỗ trợ kéo lầu

Bồn inox tại TpHCM

Lắp đặt miễn phí

Lắp đặt miễn phí

Năng lương mặt trời
BÀN VẼ: BỒN INOX - DÂN DỤNG
STT Tên Tải về
1 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 300L NGANG Liên hệ admin
2 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 500L NGANG Liên hệ admin
3 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 700L NGANG Liên hệ admin
4 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 1000L NGANG Liên hệ admin
5 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 1500L NGANG Liên hệ admin
6 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 2000L NGANG Liên hệ admin
7 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 2500L NGANG Liên hệ admin
8 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 3000L NGANG Liên hệ admin
9 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 3500L NGANG Liên hệ admin
10 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 4000L NGANG Liên hệ admin
11 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 4500L NGANG Liên hệ admin
12 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 5000L NGANG Liên hệ admin
13 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 6000L NGANG Liên hệ admin
14 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 300L ĐỨNG Liên hệ admin
15 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 500L ĐỨNG Liên hệ admin
16 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 700L ĐỨNG Liên hệ admin
17 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 1000L ĐỨNG Liên hệ admin
18 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 1500L ĐỨNG Liên hệ admin
19 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 2000L ĐỨNG Liên hệ admin
20 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 2500L ĐỨNG Liên hệ admin
21 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 3000L ĐỨNG Liên hệ admin
22 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 3500L ĐỨNG Liên hệ admin
23 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 4000L ĐỨNG Liên hệ admin
24 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 4500L ĐỨNG Liên hệ admin
25 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 5000L ĐỨNG Liên hệ admin
26 Bản vẽ thông số kích thước BỒN NƯỚC INOX 6000L ĐỨNG Liên hệ admin

Bồn nước ngang 1000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 1000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 5.400.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 3.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 1000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 1000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 4.950.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 3.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 1500 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 1500 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 8.330.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 5.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 1500 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 1500 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 7.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 5.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 2000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 2000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 10.460.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 7.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 2000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 2000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 9.630.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 6.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 2500 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 2500 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 11.500.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 8.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 2500 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 2500 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 11.050.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-26%) còn: 8.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 3000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 3000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 15.930.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-28%) còn: 11.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 3000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 3000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 14.850.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 10.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 3500 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 3500 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 17.780.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 13.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 3500 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 3500 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 16.500.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-27%) còn: 12.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 4000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 4000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 19.800.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 14.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 4000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 4000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 18.180.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 12.700.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 4500 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 4500 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 22.350.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-25%) còn: 16.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 4500 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 4500 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 20.100.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-28%) còn: 14.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 5000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 5000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 25.200.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 17.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 5000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 5000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 22.900.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-31%) còn: 15.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 6000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 6000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 28.700.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 20.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 6000 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 6000 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 26.200.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-31%) còn: 18.100.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 300 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 300 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 2.890.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-20%) còn: 2.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 300 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 300 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 3.080.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-22%) còn: 2.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 500 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 500 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 3.760.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-26%) còn: 2.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 500 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 500 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 3.430.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-26%) còn: 2.550.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 1000 Sơn Hà – STS.445 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 1000 Sơn Hà – STS.445

Giá niêm yết: 6.068.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 4.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 1000 Sơn Hà – STS.445 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 1000 Sơn Hà – STS.445

Giá niêm yết: 5.568.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-32%) còn: 3.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 700 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 700 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 4.180.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-27%) còn: 3.050.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 700 Sơn Hà – SUS.304 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 700 Sơn Hà – SUS.304

Giá niêm yết: 3.880.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-28%) còn: 2.800.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 1500 Sơn Hà – STS.445 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 1500 Sơn Hà – STS.445

Giá niêm yết: 8.668.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-32%) còn: 5.900.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 1500 Sơn Hà – STS.445 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 1500 Sơn Hà – STS.445

Giá niêm yết: 9.368.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-31%) còn: 6.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 2000 Sơn Hà – STS.445 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 2000 Sơn Hà – STS.445

Giá niêm yết: 10.868.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-33%) còn: 7.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 2000 Sơn Hà – STS.445 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 2000 Sơn Hà – STS.445

Giá niêm yết: 11.768.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 8.200.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 3000 Sơn Hà – STS.445 Xem chi tiết

Bồn nước đứng 3000 Sơn Hà – STS.445

Giá niêm yết: 16.668.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 11.850.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 3000 Sơn Hà – STS.445 Xem chi tiết

Bồn nước ngang 3000 Sơn Hà – STS.445

Giá niêm yết: 17.868.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-30%) còn: 12.500.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước ngang 700 Sơn Hà – STS.445 Xem chi tiết Tạm hết

Bồn nước ngang 700 Sơn Hà – STS.445

Giá niêm yết: 4.668.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-36%) còn: 3.000.000đ

Mua ngay So sánh

Bồn nước đứng 700 Sơn Hà – STS.445 Xem chi tiết Tạm hết

Bồn nước đứng 700 Sơn Hà – STS.445

Giá niêm yết: 4.368.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-40%) còn: 2.600.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 3000L —ÂM DƯỚI ĐẤT Xem chi tiết

Bể nước ngầm 3000L —ÂM DƯỚI ĐẤT

Giá niêm yết: 36.800.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-1%) còn: 36.450.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 2500L —ÂM DƯỚI ĐẤT Xem chi tiết

Bể nước ngầm 2500L —ÂM DƯỚI ĐẤT

Giá niêm yết: 26.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-1%) còn: 26.350.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 2000L —ÂM DƯỚI ĐẤT Xem chi tiết

Bể nước ngầm 2000L —ÂM DƯỚI ĐẤT

Giá niêm yết: 22.500.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-1%) còn: 22.300.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 1500L —ÂM DƯỚI ĐẤT Xem chi tiết

Bể nước ngầm 1500L —ÂM DƯỚI ĐẤT

Giá niêm yết: 19.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-1%) còn: 19.400.000đ

Mua ngay So sánh

Bể nước ngầm 1000L —ÂM DƯỚI ĐẤT Xem chi tiết

Bể nước ngầm 1000L —ÂM DƯỚI ĐẤT

Giá niêm yết: 16.600.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-1%) còn: 16.450.000đ

Mua ngay So sánh

 Nắp bồn inox đứng ∅700mm (7000L đến 15.000L) Xem chi tiết

Nắp bồn inox đứng ∅700mm (7000L đến 15.000L)

Giá niêm yết: 1.950.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-31%) còn: 1.350.000đ

Mua ngay So sánh

 Nắp bồn inox ngang ∅450mm (10.000L đến 30.000L) Xem chi tiết

Nắp bồn inox ngang ∅450mm (10.000L đến 30.000L)

Giá niêm yết: 1.550.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 1.100.000đ

Mua ngay So sánh

Nắp bồn inox đứng ∅420mm (300L đến 6000L) Xem chi tiết

Nắp bồn inox đứng ∅420mm (300L đến 6000L)

Giá niêm yết: 1.350.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-26%) còn: 1.000.000đ

Mua ngay So sánh

 Nắp bồn inox ngang ∅380mm (1500L đến 10.000L) Xem chi tiết

Nắp bồn inox ngang ∅380mm (1500L đến 10.000L)

Giá niêm yết: 1.050.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 750.000đ

Mua ngay So sánh

 Nắp bồn inox ngang ∅300mm (300L đến 1000L) Xem chi tiết

Nắp bồn inox ngang ∅300mm (300L đến 1000L)

Giá niêm yết: 850.000đ Chiết khấu sᴀʟᴇ (-29%) còn: 600.000đ

Mua ngay So sánh

Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
0948 611 119
Lọc sản phẩm
Loại sản phẩm

SƠN HÀ SG -Official website –HOTLINE: 0948 611 119

Sáng lấp lánhSo sánh (0)

Xóa tất cả So sánh ngay

Thu gọn

* Quý khách chọn số lượng loại nào cần mua nhấn đặt hàng

Xóa Hình ảnh Tên Giá bán Số lượng
Đã chọn 0 sản phẩm Đặt hàng
Zalo

Bồn nước | Bình chứa loại nhỏ | téc phi inox | Bồn nước inox Sơn Hà

Bồn nước | Bình chứa loại nhỏ | téc phi inox | Bồn nước inox Sơn Hà

Bồn nước | Bình chứa loại nhỏ | téc phi inox | Bồn nước inox Sơn Hà